NWO Student Competition

Published on March 27, 2014
NWO Student Competition

Deze zomer organiseert NWO Chemische Wetenschappen (CW) samen met de Topsector Chemie een studentencompetitie.

Tot 8 mei kunnen teams van masterstudenten voorstellen indienen om in de zomermaanden een onderzoeksstage te doen met als doel om een creatieve oplossing te vinden voor een maatschappelijke of industriële uitdaging.

De competitie is open voor chemie studenten, maar ook voor interdisciplinaire teams met bijvoorbeeld biologie-, natuurkunde- of informaticastudenten. Geselecteerde teams krijgen een betaalde stageplek. De Topsector Chemie wil hiermee een springplank aan de carrière van studenten bieden.

NWO CW neemt de organisatie van deze competitie op zich. De call voor het inschrijven van teams masterstudenten staat nu online (www.nwo.nl/studentcompetition).

In de call is alle detail informatie te vinden.

Discover the world at Leiden University